„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH…” Realizacja inicjatywy lokalnej przy Szkole Podstawowej w Osinach

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście…” Tak pięknie o przyrodzie, jej walorach i konieczności ochrony śpiewał Jonasz Kofta. Przesłanie artysty urzeczywistniło się w Osinach. Grupa mieszkańców wsi reprezentowana przez przewodniczącą szkolnej Rady Rodziców Iwonę Olesińską złożyła wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zakładał on powstanie ogrodu edukacyjnego… Continue reading