HISTORIA SZKOŁY

Początki naszej szkoły sięgają czasów I wojny światowej. Jej dzieje w początkowym okresie istnienia doskonale ilustrują kronikarskie zapisy pierwszych nauczycieli:

„Szkoła tutejsza założona została podczas wojny. Zawdzięczamy ją w szczególności panu inspektorowi Andrzejowi  Stopińskiemu, któremu głęboko na sercu leżała sprawa oświaty, o czym świadczy najwymowniej ilość założonych w tutejszym powiecie szkół. W 1916 roku lekcje były rozpoczęte.”

                                         Osiny 13 marca 1918 r. (nauczycielka – Emilia Rytel)

„Wśród ciężkich warunków rozpoczęłam prowadzić naukę. Dzieci tyle garnęło się do szkoły, ze pomieścić ich nie miałam gdzie, bo pomieszczenie małe, w wiejskim mieszkaniu bez podłogi. Ławek zaledwie 9 i dlatego też dziatwa szkolna zmuszona była siedzieć na ziemi lub stać. Gdy poczynała się zima, frekwencja dzieci zmniejszała się – a to z powodu zimna, braku obuwia i odzieży. Praca nauczyciela tem więcej była utrudniona, że nie było wcale żadnych pomocy naukowych. Z żalem i ze smutkiem opuszczam szkołę nie doprowadzając dzieci do końca roku szkolnego. Mam jednak nadzieję, ze następny nauczyciel osiągnie pełne rezultaty po tak ciężkiej pracy, jaką ja miałam w tej wsi.”

 Osiny dnia 7 maja; Rok szkolny 1920/21 (nauczycielka – Maria Konopkówna)

„Dnia 10 maja 1921 roku mianowany na stanowisko nauczyciela Gustaw Kwieciński.”

                                                                Nasz Patron – Gustaw Kwieciński

Gustaw Kwieciński był pierwszym nauczycielem, który na trwałe związał się z Osinami. Z dniem 1 lutego 1928 roku Szkoła Powszechna w Osinach została przekształcona na dwuklasową. Od tej chwili Gustaw Kwieciński pełnił funkcję jej kierownika. W pracy wspierała go żona Stanisława, również nauczycielka w Osinach. W 1933 roku szkoła uzyskała wreszcie siedzibę z prawdziwego zdarzenia.

„Z dniem 1 listopada 1933 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym, gdzie były dwie obszerne sale lekcyjne, korytarz, mała kancelaria szkolna i mieszkanie służbowe kierownika szkoły.”

                                                                                          „Kronika Szkoły” 

Gustaw Kwieciński został aresztowany przez Niemców 11 czerwca 1940 roku. Wywieziono go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w Oranienburgu niedaleko Berlina, gdzie zginął 9 grudnia tego samego roku.

Po II wojnie światowej Szkołą Podstawową w Osinach kierowali kolejno:

Daniel Lasota (1946 – 1964)

Zygmunt Stajniak (1964 – 1969)

Zygmunt Rybczyński (1969 – 1973)

Kazimierz Loranty (1973 – 1978)

Wiesława Kawalec (Loranty) – (1978 – 2002)

Jacek Królak (2002 – 2012)

Zofia Siwiec (od 2012 roku)

W historii szkoły zapisało również swą kartę około 100 nauczycieli i ogromna rzesza uczniów. Z biegiem lat warunki lokalowe placówki ulegały pogorszeniu. Potrzebą chwili stała się budowa nowej szkoły. W 1986 roku zawiązano Komitet Budowy Szkoły w Osinach. Trzy lata później, z dużym zaangażowaniem społecznym mieszkańców, rozpoczęto pierwsze prace. 19 października 1997 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny.

  1. 05. 2004 roku miała miejsce uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Osinach imienia Gustawa Kwiecińskiego oraz poświęcenia i przekazania sztandaru. Każdego roku obchodzimy w tym dniu Święto Patrona.

Galeria – Nadanie szkole imienia

Budynek „starej szkoły” został wyremontowany i jest obecnie siedzibą Centrum Twórczości Ludowej w Osinach.

W ciągu minionych lat w naszej szkole działo się wiele ciekawych rzeczy. Nigdy nie brakowało okazji do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, twórczego poznawania świata oraz dobrej zabawy.

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.