PATRON SZKOŁY

WSPOMNIENIE O GUSTAWIE KWIECIŃSKIM

PATRONIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSINACH

     Gustaw Kwieciński  urodził się 8 kwietnia 1901 roku w Słupczy, gmina Dwikozy. Jego ojciec był nauczycielem, szczególnie zasłużonym dla Pakosławia jako kierownik tamtejszej Szkoły Powszechnej w latach: 1912 – 1935.

Gustaw – najstarszy syn, 10 maja 1919 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie z bolszewikami. Służbę zakończył 9 października 1920 roku. Wówczas podjął decyzję o pójściu w ślady ojca. 10 maja 1921 roku został mianowany na stanowisko nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej w Osinach. 15 maja 1921r. wstąpił do Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako członek Ogniska w Mircu. Pracę rozpoczynał w bardzo trudnych warunkach. Utworzona w 1916 roku szkoła nie posiadała własnego budynku. Sale lekcyjne mieściły się w wynajętych wiejskich izbach, odczuwalny był brak podstawowego wyposażenia. Gustaw Kwieciński, jako pierwszy spośród pracujących w Osinach nauczycieli, potrafił sprostać wyzwaniu i wrósł w lokalne środowisko. W 1923 roku uzyskał pełne kwalifikacje do pracy w szkole zdając końcowe egzaminy  w Seminarium Nauczycielskim  w Radomiu. Z dniem 1 lutego 1928 roku Szkoła Powszechna w Osinach została przekształcona na dwuklasową. Od tej chwili Gustaw Kwieciński pełnił funkcję jej kierownika. W pracy wspierała go żona Stanisława, również nauczycielka miejscowej szkoły.

Gustaw Kwieciński był wspaniałym wychowawcą kształtującym osobowość i postawy podopiecznych. Organizowane przez niego szkolne obchody świąt państwowych i uroczystości przepełnione były treściami patriotycznymi. Starał się angażować dzieci w prace na rzecz szkoły i wsi.

Praca i osiągnięcia Gustawa Kwiecińskiego były doceniane przez środowisko i lokalne władze. Dowodem na to jest powierzenie mu funkcji przewodniczącego Gminnej Komisji Oświaty. O działalności społecznej kierownika świadczy również fakt zorganizowania przez niego w 1928 roku pierwszej na terenie gminy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach. Gustaw Kwieciński był długoletnim naczelnikiem jednostki. Doprowadził do wybudowania drewnianej remizy i wyposażenia jej w sprzęt przeciwpożarowy. Miejscowa jednostka OSP była starannie prowadzona i dobrze wyćwiczona. Strażacy z Osin kilkakrotnie zajmowali pierwsze miejsce w zawodach powiatowych. Wielkim sukcesem było doprowadzenia do powstania budynku szkoły. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce w 1933 roku.

Dalsze plany i marzenia kierownika związane z rozwojem oświaty i życia społecznego w Osinach zniweczył wybuch II wojny światowej.

Gustaw Kwieciński został aresztowany 11 czerwca 1940 roku. Jako obywatel niebezpieczny dla III Rzeszy został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w Oranienburgu niedaleko Berlina. Przebywał tam na bloku 66 jako więzień Nr 27512. Zginął 9 grudnia 1940 roku w bestialski sposób pobity przez niemieckich strażników. Jeszcze w tym samym miesiącu żona odebrała jego prochy, które zostały złożone w rodzinnym grobowcu w Iłży.

Gustaw Kwieciński przyczynił się do rozwoju oświaty w Osinach. Przez wiele lat był związany z miejscową szkołą jako nauczyciel i kierownik. Poprzez aktywną działalność społeczną i osiągnięcia na tym polu zapisał się na trwałe w historii wsi.

30 maja 2004 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Gustawa Kwiecińskiego oraz poświęcenia i przekazania sztandaru. W każdą rocznicę tego ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia obchodzony jest Dzień Patrona szkoły. Gustaw Kwieciński patronuje również  osińskiej jednostce Ochotniczej straży Pożarnej.

Tekst: Jacek Królak

 

Komentarze są wyłączone.