Dokumenty

STATUT SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA TERENIE SZKOŁY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / UCZNIÓW

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PROCEDURY EGZAMINACYJNE

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Komentarze są wyłączone.