ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTY

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego miało miejsce w kościele parafialnym w Osinach. Jego gospodarz, ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk, powitał serdecznie poczet sztandarowy szkoły, grono pedagogiczne i pracowników obsługi, uczniów oraz licznie przybyłych rodziców. Podczas kazania zwrócił uwagę na ogromne znaczenie rozumu i dobroci w życiu każdego człowieka. Wszystkim… Continue reading