NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego obejmuje dzieci urodzone w latach: 2015, 2016, 2017. Harmonogram rekrutacji:   Lp.   Rodzaj czynności   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  … Continue reading

TŁUSTY CZWARTEK I WALENTYNKI 2021

Koniec karnawału kojarzy się zawsze z „Tłustym Czwartkiem”. Nie inaczej było i tym razem. Rada Rodziców ucieszyła naszych wychowanków przepysznymi pączkami. Palce lizać! Dziękujemy. Tradycją w naszej szkole jest również organizowanie „Walentynkowej Poczty”. Jak wyglądałby świat bez miłości, okazywania sobie sympatii, miłych gestów i serdecznych uśmiechów? Trudno to sobie nawet… Continue reading

CZWARTEK NA WESOŁO

Czwartek w naszej szkole był Dniem Karnawału. Była nauka, ale też czas na tańce i zabawy. Szkoda tylko, że zamiast wspólnej imprezy, każda klasa (0-III) musiała bawić się w swojej sali. Mimo to, zdaniem dzieci, był to „super dzień”. Tekst: Ewa Nowak Foto: Ewa Nowak

UWAGA! KLASY I- III WRACAJĄ DO SZKOŁY!

Szanowni Państwo, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 stycznia b.r. uczniowie kl. I – III wracają do nauki w trybie stacjonarnym.  Zasady organizacji nauczania w SP Osiny:  Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i pracownicy szkoły.  Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie bez objawów chorobowych.  Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki.   W częściach wspólnych uczniowie przebywają w maseczkach. … Continue reading

Zdalne nauczanie

Szanowni Państwo  Zgodnie z decyzją premiera RP z dn. 21 XI 2020r. zajęcia dla kl. I – VIII przedłużone zostały do dnia 24 XII 2020r.  Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.  Ferie świąteczne – 23 XII 2020r. – 31 XII 2020r.  Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych – 21 –22 XII… Continue reading

NIEPODLEGŁA, TAKA BLISKA!

W dniu jutrzejszym przypada 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy o bohaterstwie i poświęceniu naszych przodków, okażmy im wdzięczność i oddajmy hołd. Niech na wszystkich domach zawisną narodowe flagi! Twórca niepodległego państwa polskiego Józef Piłsudski mówił: „Naród, który nie szanuje i nie ceni przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości… Continue reading

ZDALNE NAUCZANIE RÓWNIEŻ W KLASACH I-III

Szanowni Państwo! Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 z późniejszymi zmianami –  do dnia 29 listopada 2020 r. wydłużony zostaje  okres nauki zdalnej dla uczniów kl. IV – VIII oraz wprowadzone jest nauczanie… Continue reading

UWAGA! NAUKA ZDALNA

Szanowni Rodzice! Informuję, że od 26 października b.r. (poniedziałek) do odwołania, zajęcia dla klas IV – VIII odbywać się będą w trybie zdalnym.  Zajęcia odbywać się będą zgodnie z poniższymi zasadami:  Nauka od poniedziałku 26.10. będzie odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji  Uczeń w trakcie lekcji ma obowiązek być zalogowany na szkolnej platformie edukacyjnej Nieobecność na lekcji musi być usprawiedliwiona przez opiekuna prawnego w e-dzienniku Każda… Continue reading