20 ROCZNICA NADANIA IMIENIA NASZEJ SZKOLE

„Wielkość człowieka powstaje z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem” 

20 lat pod Jego sztandarem – Gustaw Kwieciński 

Czas płynie niezwykle szybko. Już od dwudziestu lat nasza szkoła dumnie nosi imię Gustawa Kwiecińskiego, lokalnego społecznika i wychowawcy. Aby oddać hołd naszemu patronowi w pierwszy poniedziałek czerwca delegacja uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz na grobie rodzinnym Gustawa Kwiecińskiego w Iłży. 

Właściwe obchody tego ważnego jubileuszu dobyły się następnego dnia, czyli czwartego czerwca. Wtedy to wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczciliśmy tę piękną rocznicę nadania naszej placówce imienia, tego tak wspaniałego człowieka.  

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii, księdza Jacka Celucha, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w naszej miejscowości. Następnie wszyscy przemieścili się do budynku szkolnego, gdzie odbyła się część oficjalna.  

Na początku pani dyrektor Zofia Siwiec powitała przybyłych gości, zaczynając od obecnych członków rodziny patrona, a więc:  Annę Młynarczyk, Stanisława Ginała, Tomasza Ginała, Adama, Elżbietę i Tadeusza Kwiecińskich, następnie: Mirosława Seweryna – wójta gminy Mirzec, Sylwię Błach -przewodniczącą Rady Gminy w Mircu , Annę Piątek – zastępcę wójta gminy Mirzec, Urszulę Barszcz – skarbnika gminy Mirzec, Dorotę Szot – główną księgową Centrum Usług Wspólnych, Dorotę Tomaszewską- dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec, Iwonę Seweryn i Mieczysława Strycharskiego- radnych gminy z Osin, Dariusza Stachowicza -radnego powiatu starachowickiego ,  Romana Stompora- sołtysa wsi Osiny oraz Jana Kwapisza- sołtysa Osin w latach 2010 – 2020, a także Sławomira Jamę- wizytatora Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, księdza Jacka Celucha-proboszcza parafii Osiny, , Monikę Przygodę -przewodniczącą Rady Rodziców  oraz dyrektorów placówek oświatowych z gminy Mirzec, członkinie KGW „Osinianki” wraz z przewodniczącą Barbarą Kwapisz, emerytowanych nauczycieli  i pracowników obsługi, przybyłych rodziców i uczniów . 

Po powitaniu, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu prowadząca uroczystość Julia Jabłońska, uczennica klasy VII, zaprosiła wszystkich do odbycia podróży w przeszłość, w którą zebranych zabrali uczniowie klasa starszych w przygotowanych montażu słowno-muzycznym. Zebrani we wzruszającym przedstawieniu mogli przybliżyć sobie postać patrona, który sam osobiście pojawił się na scenie, posłuchać poezji związanej z naszą ojczyzną i regionem oraz wsłuchać się w melodię piosenek dopełniających to melancholijne przedstawienie uczniów. Podczas akademii delegacja uczniów zapaliła także znicz przed znajdującą się na parterze budynku tablicą upamiętniającą patrona. 

Po przedstawieniu pani dyrektor podziękowała także radnej Iwonie Seweryn za przygotowanie inicjatywy lokalnej, dzięki której szkoła wzbogaciła się w dodatkowy sprzęt nagłaśniający, ramki na zdjęcia oraz pamiątkową gablotę a następnie odczytała list z życzeniami dla szkolnej społeczności od siostrzeńca zmarłego byłego dyrektora szkoły Jacka Królaka – Tomasza Chymkowskiego – burmistrza Brześcia Kujawskiego. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na poznanie murów naszej szkoły, goście zwiedzając szkołę mogli złożyć pamiątkowe podpisy w księdze, obejrzeć stare kroniki oraz pamiątki udostępnione przez mieszkańców Osin związane z historią naszej placówki. Na uwagę zasługuje fakt, że na parterze budynku wszyscy mogli obejrzeć piękne obrazy naszego patrona wykonane przez naszych podopiecznych oraz zapoznać się z twórczością uczniów, czyli wierszami napisanymi na część Gustawa Kwiecińskiego. 

Dzień ten, pomimo deszczowej aury, sprawił, że wszyscy poczuli w sercach promienie słońca i mimo tego, że nie raz łza zakręciła się w oku, to były to łzy wzruszenia i wspomnień. Dziękujemy, że byliście wtedy z Nami. 

Dodaj do zakładek Link.