DRODZY UCZNIOWIE!

Prosimy, aby ten czas wykorzystać pożytecznie. Zachęcamy do utrwalania zdobytej dotychczas wiedzy poprzez ćwiczenia interaktywne dostępne min. na:

https://learningapps.org/

https://quizizz.com/

https://kahoot.com/

https://epodreczniki.pl/szukaj?format=e-podrecznik

https://szaloneliczby.pl

https://www.matzoo.pl/

Uczniom klasy VIII polecamy:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Wasi nauczyciele

Dodaj do zakładek Link.