DZIĘKUJEMY

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

                                                                          Jan Paweł II 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się  w organizowanie „Szlachetnej Paczki” w Naszej szkole.  

Dodaj do zakładek Link.