NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego obejmuje dzieci urodzone w latach: 2015, 2016, 2017.

Harmonogram rekrutacji:

  Lp.  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  1.Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  2 – 23 marca 2021r.
  2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.  25 marca –
1 kwietnia
2021r.
  3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.  2 kwietnia 2021r.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym składają „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”.

Dokumenty do pobrania:

http://sposiny.pl/wp-content/uploads/2021/03/Oswiadczenie-rodzica-samodzielnosc-dziecka.docx

http://sposiny.pl/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARZ-zgloszeniowy-do-oddzialu-przedszkolnego.docx

http://sposiny.pl/wp-content/uploads/2021/03/Formularz-zapisu-do-klasy-1.docx

http://sposiny.pl/wp-content/uploads/2021/03/POTWIERDZENIE-WOLI.docx

Dodaj do zakładek Link.