„NIEPODLEGŁA…11 LISTOPADA”

11 listopada to data ważna w sercu każdego Polaka, co roku tego dnia obchodzimy rocznicę  odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W naszej szkole to ważne, jubileuszowe wydarzenie świętowaliśmy dzień wcześniej. Montaż słowno-muzyczny „Niepodległa… 11 listopada” został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów humanistycznych, panią Iwonę Cholewińską oraz panią Wiesławę Ziewiecką. 

Razem z naszą społecznością szkolną w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Jacek Celuch, radny z Osin Mieczysław Strycharski, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Osinach Barbara Kwapisz oraz przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Olesińska. Wszystkich zebranych serdecznie powitała pani dyrektor Zofia Siwiec, następnie uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy oraz wspólnie odśpiewano nasz hymn narodowy.

Uczniowie klasy V oraz VIII przypomnieli słowem i piosenką najważniejsze wydarzenia oraz postacie, które doprowadziły nasz kraj do wolności. Usłyszeliśmy więc o zasługach Jana Henryka Dąbrowskiego, powstaniach: listopadowym i styczniowym oraz o utworzeniu Legionów Polskich przez Józefa Piłsudskiego. 

Apel zakończyły słowa piosenki wykonanej przez występujących przy akompaniamencie pani dyrektor Zofii Siwiec:

„Kocham Cię, Polsko, za Twą przeszłość sławną, 

którą przyniosły miecze Twe waleczne, 

za chrobre dzieje, co minęły dawno, 

lecz będą w pieśni aż po czasy wieczne”.

W czwartek ,11 listopada szkolny poczet sztandarowy w składzie: Bartosz Nowakowski, Nikola Stachowicz oraz Irmina Gibała reprezentował naszą społeczność szkolną podczas  Mszy Świętej odprawionej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej  w naszej miejscowości. Liturgię celebrował ksiądz proboszcz Jacek Celuch. 

TEKST: Iwona Cholewińska

FOTO: Dorota Fituch

Dodaj do zakładek Link.