„NIGDY WIĘCEJ WOJNY!”

6.09.2023 r. w naszej szkole odbył się apel poświęcony 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Hasłem przewodnim tej uroczystości były słowa: NIGDY WIĘCEJ WOJNY. Uczennice klas VI i VII złożyły hołd wierszem i piosenką wszystkim, którzy walczyli w obronie naszych granic od września 1939 roku. Usłyszeliśmy utwory Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Jana Lechonia.  

Uczennice przypomniały wszystkim zebranym, że każda wojna była i jest dramatem człowieka oraz, że tragedia II wojny światowej nie jest dla nas tylko odległym doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale przede wszystkim przestrogą dla przyszłych pokoleń. Ponieśliśmy wtedy wielkie ofiary. Jedną z nich był patron naszej szkoły- Gustaw Kwieciński. Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli w imię naszej wolności, ponieważ wiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.  

Dodaj do zakładek Link.