OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach informuje, że w dniu:

11  marca 2020r. od godziny 14.30

odbędą się zapisy dzieci urodzonych w 2015r. oraz 2016r.

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osinach.

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się w wyżej wymienionym terminie do

p. Aliny Dudek (sala 107) z dowodem osobistym oraz numerem PESEL (dziecka).

Dodaj do zakładek Link.