PRÓBNA EWAKUACJA

W dniu 18.10.2022r. została przeprowadzona próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. 
Działania te odbyły się w obecności druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach – Panów Jarosława Dudka, Huberta Celucha, Jakuba Baka oraz Kamila Bieleckiego. Podczas próbnej ewakuacji zostały wykonane określone czynności, zgodne z ustaloną procedurą ewakuacyjną: zastosowanie odpowiednich sygnałów dźwiękowych, sprawdzenie ciągów ewakuacyjnych, zbiórka w ustalonym miejscu poza budynkiem szkoły, sprawdzenie stanu osobowego uczniów i pracowników szkoły. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji jest bardzo ważnym elementem kontrolnym i edukacyjnym. Przygotowuje społeczność szkolną do odpowiedniego postępowania podczas wystąpienia realnego zagrożenia życia i zdrowia w tym pożaru. Wszyscy uczniowie zastosowali się do poleceń wydawanych przez swoich opiekunów. Czynności ewakuacyjne przebiegły zgodnie z planem. 
Po zakończeniu akcji ewakuacyjnej uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pracą strażaków ochotników. Dużą atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia wozu i sprzętu strażackiego. Druhowie strażacy w ciekawy sposób opowiedzieli o wyposażeniu wozu strażackiego i zaproponowali nawet przymierzenie hełmu strażackiego oraz odzieży ochronnej używanej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.  To była niezwykle ciekawa lekcja o bezpieczeństwie i służbie w OSP.  

Dziękujemy i już czekamy na kolejne spotkanie ze strażakami z OSP Osiny.  

Dodaj do zakładek Link.