RZUCENI NA SZAŃCE …”ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

1 marca w naszej szkole odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowane pod patronatem wójta gminy Mirzec-Mirosława Seweryna. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Nowak, ksiądz Jacek Celuch-proboszcz parafii w Osinach, Paweł Żołądek -przedstawiciel kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, radni Rady Gminy w Mircu: Sylwia Błach i Mieczysław Strycharski, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec-Dorota Tomaszewska wraz z Małgorzatą Spadło, pracownikiem Centrum Kultury Ludowej w Osinach , przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach :prezes Hubert Celuch, naczelnik Jarosław Dudek i skarbnik Agnieszka Bielecka, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich „Osinianki” oraz „Trębolanki” wraz z instruktorem Piotrem Gąsowskim, przedstawiciele szkół i sołtysi z terenu gminy, rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców Moniką Przygodą, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.Uroczystości rozpoczęły się od przywitania wszystkich przez panią dyrektor Zofię Siwiec, która zaprosiła zebranych do obejrzenia i wysłuchania montażu słowno-muzycznego poświęconego pamięci Niezłomnych z terenów kielecczyzny, przygotowanego prze uczniów klas starszych naszej szkoły. Kolejnym punktem spotkania była prelekcja przedstawiciela IPN delegatury Kielce na temat Antoniego Hedy „Szarego”. Na zakończenie zebrani usłyszeli pieśni wykonane przez panie z kół gospodyń oraz wysłuchali wspomnień z okresu lat powojennych taty, którymi podzieliła się Irena Zakrzewska, nasza lokalna poetka. Był to dzień pełen zadumy oraz wspomnień o wszystkich tych, którzy poświecili swoje życie w walce o wolność Ojczyzny w powojennej Polsce. Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci, Cześć Ich Pamięci!

https://www.facebook.com/100086927554559/videos/350821861281221?locale=pl_PL

Dodaj do zakładek Link.