ŚLUBOWALI Z HONOREM

Tradycyjnie, 14 października w Szkole Podstawowej w Osinach odbyło się pasowanie na ucznia.

Świadkami tej ważnej chwili była cała społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście: zastępca wójta Anna Piątek, radna Anna Kawalec, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury, ksiądz proboszcz osińskiej parafii Dariusz Maciejczyk, radny z Osin Mieczysław Strycharski, sołtys Osin Roman Stompór, Iwona Olesińska, przewodnicząca Rady Rodziców oraz Małgorzata Spadło z Centrum Twórczości Ludowej.

Zanim kandydaci na uczniów przystąpili do ślubowania, musieli zdać egzamin. Udowodnili złej macosze i wszystkim zebranym, że posiadają bogatą wiedzę o ojczyźnie, przyrodzie, bezpieczeństwie i że umieją właściwie się zachowywać. Podtrzymywała ich na duchu Śnieżka i która mocno w nich wierzyła. Krasnalowe wlewanie oleju do głowy okazało się niepotrzebne, bo pierwszoklasiści spisali się na medal.

Po części artystycznej nastąpił uroczysty moment przysięgi.

Po ślubowaniu każdy pierwszoklasista został pasowany na ucznia przez panią dyrektor Zofię Siwiec. W poczet uczniów zostali przyjęci: Miłosz Gryz, Patryk Gwóźdź, Julia Kuźdub, Roksana Lipiec, Kacper Pomorski, Igor Wiśnios i Julia Zawadzka.

Każdy uczeń otrzymał z tej okazji pierwszy dokument tożsamości- legitymację szkolną, a także pamiątkowy dyplom i biret.

Uroczystość, nad przebiegiem  której czuwała wychowawczyni Ewa Nowak, zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Tekst: Ewa Nowak

Foto: Aneta Stasiak

Dodaj do zakładek Link.