SPOTKANIE Z ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

12 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mircu nasi uczniowie na zaproszenie władz gminy Mirzec wzięli udział w spotkaniach profilaktycznych uczniów klas 1-4 oraz 5-8 z sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkanie miało na celu prawną edukację uczniów na temat odpowiedzialności oraz konsekwencji zachowań.

Sędzia Anna Maria Wesołowska przemawiała do uczniów w sposób przystępny i angażujący, zwracając uwagę na różne aspekty prawne dotyczące życia codziennego dzieci i młodzieży. Omówiła zagadnienia związane z przemocą, cyberprzemocą oraz odpowiedzialnością karną za popełnione wykroczenia i przestępstwa.

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość podawania przykładów, zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi obawami i doświadczeniami. Sędzia starała się rozwiewać wątpliwości i udzielać praktycznych wskazówek dotyczących zachowań bezpiecznych i zgodnych z prawem.

Na zakończenie spotkania Anna Maria Wesołowska podziękowała uczniom za aktywność i udział w dyskusji, zachęcając ich do dbania o swoje bezpieczeństwo oraz przestrzegania prawa. Miłym akcentem były wspólne zdjęcia oraz autografy.

 Spotkanie było cennym doświadczeniem edukacyjnym, które z pewnością przyczyniło się do wzrostu świadomości prawnej i społecznej naszych uczniów.

Dodaj do zakładek Link.