SPRZĄTANIE ŚWIATA

Jak co roku nasza szkoła aktywnie włączyła się do działań zorganizowanych w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. 

W minionym tygodniu uczniowie klas starszych wraz z wychowawcami wyruszyli na sprzątanie najbliższej okolicy. Uczestnicy akcji zaopatrzeni w worki na śmieci i ochronne rękawiczki porządkowali teren wokół szkoły. Akcja ta miała na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.  

Dodaj do zakładek Link.