SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z rozporządzenie MEN z dn. 20.03.2020r. zajęcia w szkołach zawieszone są do dn. 10 kwietnia 2020r. Od dnia 25 marca 2020r. nauczanie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach zajęcia prowadzone będą na platformie Microsoft Teams oraz z wykorzystaniem e-dziennika.

Proszę, aby Państwo zainstalowali na komputerach swoich dzieci Microsoft Team korzystając z adresu http://teams.microsoft.com/start . Loginy i hasła do tej platformy otrzymacie Państwo od wychowawców klas.

Dyrektor Szkoły

Zofia Siwiec

Dodaj do zakładek Link.