„TRADYCJA NIEDZIELI PALMOWEJ”

„Niedziela Palmowa już nam oznajmuje, że do naszych domów Wielka Noc wędruje…”. Zgodnie z tymi słowami nasi uczniowie tradycyjnie zaangażowali się w obchody niedzieli palmowej. Najpierw w szkole każda klasa wykonała piękną, kolorowa palmę wielkanocną ,by móc pochwalić się swoim dziełem podczas uroczystej procesji niedzielnej. Za przygotowanie tego symbolu ostatniej niedzieli przed niedzielą Wielkanocną nasi uczniowie usłyszeli serdeczne podziękowania i gratulacje od księdza proboszcza Jacka Celucha, który dokonał poświęcenia tych pięknych palm. Na koniec uczniowie zostawili swoje dzieła w kościele by nasza świątynia była jeszcze piękniejsza. 

Dodaj do zakładek Link.