UWAGA! KLASY I- III WRACAJĄ DO SZKOŁY!

Szanowni Państwo, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 stycznia b.r. uczniowie kl. I – III wracają do nauki w trybie stacjonarnym. 

Zasady organizacji nauczania w SP Osiny: 

  1. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i pracownicy szkoły. 
  1. Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie bez objawów chorobowych. 
  1. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki.  
  1. W częściach wspólnych uczniowie przebywają w maseczkach. 
  1. Jeżeli zajęcia lekcyjne rozpoczynają się dla danej klasy o godz. 800 uczniowie przychodzą  
    do szkoły w następującym porządku: 

745 – kl. III 

750 -kl. II 

755 – kl. I 

  1. Plan zajęć lekcyjnych pozostaje bez zmian. 
  1. Oddział “0” pracuje bez zmian. Dzieci zostają przyprowadzane do szkoły na godzinę 800
Dodaj do zakładek Link.