„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO… 3 MAJ 1791R.”

„Witaj majowa jutrzenko…” – pod takim hasłem świętowaliśmy w tym roku obchody uchwalenia konstytucji 3 maja. Z związku z nauką prowadzoną w systemie zdalnym musieliśmy uczcić pamięć o tamtych wydarzeniach w nieco inny sposób. Uczniowie klas starszych mogli wykazać się wiedzą dotycząca okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji z 1791 roku. Ich zadaniem było wykonanie plakatu związanego z wydarzeniami, bohaterami lub symbolami wiążącymi się z uchwaleniem tego ważnego dla nas dokumentu. Misji tej podjęły się uczennice klasy IV: Weronika Cholewińska oraz Julia Jabłońska.

Dzieci z klas 0- III również nie zapomniały o tym ważnym dniu, a także o datach, które poprzedzają dzień trzeciego maja (Święto Pracy oraz Dzień Flagi Państwowej).  Uczniowie na zajęciach plastycznych samodzielnie wykonali flagi naszego państwa oraz dokonały prezentacji swoich biało-czerwonych dzieł.

Jesteśmy dumni z naszych młodszych i starszych patriotów .

TEKST I FOTO: Iwona Cholewińska

Dodaj do zakładek Link.