PATRIOTYCZNE ZADUSZKI – PAKOSŁAW 1915 – PAMIĘTAMY!

         20 października obchodziliśmy „Patriotyczne Zaduszki”. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasza wyprawa na miejsce bitwy stoczonej przez Legion Puławski z Niemcami miała nieco inny niż zwykle charakter. Sprawująca „dowództwo” nad całością imprezy Iwona Cholewińska podzieliła uczniów na „kompanie”, które na trasie rajdu rywalizowały ze sobą o honorowy tytuł „Młodego Legionu 2018”. Poszczególne drużyny rozwiązywały krzyżówki tematycznie związane ze stoczoną w 1915 roku bitwą, musiały wykazać się umiejętnością orientacji w terenie, a na podstawie wyglądu liści rozpoznawały gatunki drzew. Symulacją warunków toczonej nocą zbrojnej potyczki była „ciuciubabka”. Duże emocje wywołało strzelanie z procy do pruskiej „pikielhauby”. Po trudach zmagań w terenowej grze szkolna wyprawa osiągnęła wreszcie swój cel. Uczniowie uporządkowali „Mogiłę” i po zapaleniu zniczy minutą ciszy uczcili pamięć bohaterów spod Pakosławia. A na zakończenie… – pieczenie kiełbasek i zasłużony odpoczynek przy ognisku.

Tekst: Jacek Królak

Foto: Ewelina Śpiewak, Aneta Stasiak

Dodaj do zakładek Link.