ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTY

         Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego miało miejsce w kościele parafialnym w Osinach. Jego gospodarz, ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk, powitał serdecznie poczet sztandarowy szkoły, grono pedagogiczne i pracowników obsługi, uczniów oraz licznie przybyłych rodziców. Podczas kazania zwrócił uwagę na ogromne znaczenie rozumu i dobroci w życiu każdego człowieka. Wszystkim uczniom życzył zapału do pracy i wytrwałości w mozolnej drodze do zdobywania wiedzy oraz zachęcał do okazywania innym serca i życzliwości. Po nabożeństwie głos zabrała dyrektor szkoły Zofia Siwiec, która dokonała inauguracji nowego roku szkolnego i przedstawiła organizację jej pracy w najbliższym okresie.

Tekst: Jacek Królak

Dodaj do zakładek Link.