DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym-Żołnierzom Niezłomnym. Uczennice Marta Tomaszewska oraz Irmina Gibała przypomniały wszystkim zebranym, że właśnie ten dzień jest dniem pamięci o wszystkich walczących  
w antykomunistycznym i niepodległościowym  podziemiu Polski. Nasza społeczność szkolna obejrzała prezentację multimedialną połączoną z widowiskiem słowno-muzycznym. 
W trakcie apelu uczennice klasy V (Julia Jabłońska, Hanna Gibała, Maja Tomaszewska) przypomniały również sylwetki jednych z wielu Żołnierzy Niezłomnych: rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny oraz związanego z naszym regionem Antoniego Hedy.  

Uroczystość zakończyły słowa pani Dyrektor Zofii Siwiec, która przypomniała wszystkim, że upamiętniając sylwetki tych, którzy „żyli prawem wilka”, jednocześnie dowodzimy tego, że doceniamy poświęcenie pokolenia Wyklętych –Niezłomnych i jesteśmy dumni iż żyjemy w wolnym kraju. 

Tekst: Iwona Cholewińska 

Foto: Ewelina Śpiewak 

Dodaj do zakładek Link.