NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Harmonogram czynność w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach na rok szkolny 2022/2023. 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego obejmuje dzieci urodzone w latach: 2016, 2017, 2018. 

Harmonogram rekrutacji: 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   2-23 marca 2022 r. 
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 25marca -1kwietnia 2022r. 
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.   4 kwietnia 2022 r. 

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym składają ,,Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej’’.  

Wnioski w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 -13:00. 

Dodaj do zakładek Link.