„GUSTAW KWIECIŃSKI NAUCZYCIEL, SPOŁECZNIK I NASZ PATRON”

Trzydziesty maja w tym roku był w naszej szkole szczególnie wyjątkowy. Pierwszym powodem było świętowanie 19. rocznicy nadania naszej szkole imienia Gustawa Kwiecińskiego, drugim obchodzony akurat tego dnia w naszej szkole „Dzień Nauki”.  

Uroczystości rozpoczęły się od zabrania głosu przez panią dyrektor Zofię Siwiec, która przywitała przybyłych gości: Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna , przedstawicieli  Centrum Usług Wspólnych, czyli kierownika: panią Agatę Mundzik oraz głównego księgowego , panią Dorotę Szot, radnych z Osin Mieczysława Strycharskiego i Jana Zawiszę , księdza proboszcza Jacka Celucha, panie przewodniczące: Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki” Barbarę Kwapisz i Rady Rodziców Iwonę Olesińską a także opiekunkę Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Małgorzatę Spadło i przedstawiciela miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej Huberta Celucha. 

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego uczennice prowadzące uroczystość: Weronika Cholewińska i Natalia Janikowska rozpoczęły montaż słowno -muzyczny, którego myślą przewodnia były słowa utworu „Tęsknota” Kazimiery Iłłakowiczówny: „Śni mi się cichy przejasny sen, w osińskim polu błękitny len…”.  

Następnie uczniowie klas V i VI poezją i piosenką przypomnieli wszystkim zebranym jak ważną postacią dla społeczności Osin był Gustaw Kwieciński. Nasz patron żył i pracował  
w trudnych czasach, jednak nigdy się nie poddawał. Zawsze myślał o innych ludziach i ich potrzebach. To dzięki niemu w 1928 roku powstała w Osinach dwuklasowa szkoła., w której sam pełnił funkcje kierownika. Pięć lat później spełniło się jego największe marzenie, ponieważ pierwszego listopada 1933 roku mieszkańcy Osin rozpoczęli już naukę w nowym budynku szkolnym. Zadbał również o powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości. 

Podczas akademii mogliśmy usłyszeć dwa wiersze autorstwa naszej miejscowej pasjonatki wsi oraz kultury ludowej, pani Ireny Zakrzewskiej.  

Aby uczcić pamięć naszego patrona, który zginął w 1940 roku bestialsko pobity przez niemieckich żandarmów delegacja uczniów zapaliła znicz pod zdjęciem Gustawa Kwiecińskiego. Wszyscy zebrani oddali mu hołd minutą ciszy.  

Kwintesencją przygotowanego montażu była prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze fakty z życia naszego patrona. Jej oglądaniu towarzyszyły słowa piosenki Marka Grechuty „Dni, których nie znamy” wykonane przez wszystkich występujących na scenie.  

Drugim punktem tego dnia było nawiązanie do pracy dydaktycznej naszego patrona, udowodnienie, iż nasi uczniowie uwielbiają czerpać wiedzę z zajęć szkolnych i poza szkolnych i umiejętnie się nią dzielą. W związku z tym pani dyrektor uhonorowała naszych najlepszych uczniów nagrodami dyrektora za doskonałe wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie.  

Kolejnym puntem wydarzeń tego dnia była możliwość uczestniczenia naszych gości  
i wszystkich zebranych w zajęciach naukowych. Podczas „zwiedzania” klas mogli oni  uczestniczyć w doświadczeniach chemicznych oraz fizycznych a nawet spojrzeć w okular mikroskopu. Szczególnym zainteresowaniem „zwiedzających” cieszyły się pokazy robotów -mBotów oraz interaktywnej encyklopedii przygotowane przez uczniów w ramach spotkań CMI. Tej edukacyjnej atmosferze towarzyszyły także pląsy i tańce w ramach „muzycznej szafy grającej”. 

Zarówno goście jak i uczniowie pełni wrażeń mogli wrócić do domu. My, jako społeczność szkolna jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tak wspaniałego człowieka, jakim był Gustaw Kwieciński i jednocześnie może być instytucją propagująca szerzenie wiedzy przez uczniów, nie tylko dla nauki, ale także zabawy.    

Dodaj do zakładek Link.