ZNAM LEKTURY SZKOLNE

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie klas I-VIII rywalizowali ze sobą w konkursie dotyczącym sprawdzenia ich wiedzy ze znajomości omawianych lektur szkolnych. Celem tego turnieju była popularyzacja czytelnictwa i lektur szkolnych oraz kształtowanie przez uczniów umiejętności selekcji potrzebnych informacji.  

W każdej klasie zostali wyłonieni zwycięscy oraz laureaci drugich i trzecich miejsc. Finaliści zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami książkowymi podczas obchodów Dnia Patrona i Dnia Nauki, które obchodziliśmy w naszej szkole 30. maja.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy! 

Dodaj do zakładek Link.