„ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ”

#ŁączyNasPamięć#AkcjaŻonkile

19 kwietnia uczniowie klas starszych wzięli udział w Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Celem tego przedsięwzięcia było upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W ramach tego wydarzenia uczniowie najpierw na lekcjach plastyki wykonali papierowe żonkile, które są symbolem tamtych wydarzeń. Dlaczego akurat te kwiaty? Są one związane z postacią Marka Edelmana, czyli ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania anonimowo otrzymywał piękne, żółte żonkile. W ramach udziału Akcji Żonkile uczniowie obejrzeli dwa filmy edukacyjne: „Będę pisać” ( klasy IV-VI) oraz „Zdążyć przed Panem Bogiem” (klasa VIII). Pokazom towarzyszyły także pogadanki na temat sytuacji Żydów w czasie II wojny światowej, ich życia w getcie oraz przyczyn wybuchu powstania.

Dodaj do zakładek Link.