NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Historia Polski liczy już wiele lat. W swoich dziejach nasza ojczyzna przechodziła różne koleje losu…”. Takimi słowami w naszej szkole rozpoczęła się akademia poświęcona 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, w ramach przystąpienia naszej szkoły do akcji „Szkoła do hymnu”, pani dyrektor Zofia Siwiec powitała przybyłych gości: radnych z Osin Mieczysława Strycharskiego i Jana Zawiszę, księdza proboszcza Jacka Celucha, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki” panią Irenę Zakrzewską oraz przewodniczącą Barbarę Kwapisz, opiekunkę Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Małgorzatę Spadło ,prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Marcina Gibałę oraz rodziców uczniów na czele z przewodniczącą Rady Rodziców -Moniką Przygodą.  

Następnym punktem uroczystości był montaż słowno – muzyczny zaprezentowany przez uczniów klas V, VI i VII. W trakcie widowiska zebrani mogli usłyszeć pieśni patriotyczne, słowa poetów polskich oraz przede wszystkim myśli Józefa Piłsudskiego -ojca Polski niepodległej, który osobiście przemówił do zebranych.  

Uczniowie we wzruszającym wystąpieniu przypomnieli zebranym dzieje naszej ojczyzny, która dopiero po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, dzięki czemu marzenia Polaków po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się spełniły. Na zakończenie przedstawienia wszyscy usłyszeli bardzo ważne słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział do zebranych, żeby pamiętali,” że niczego nigdy nie mamy dane na zawsze, a niepodległość naszej ojczyzny musimy pielęgnować i dbać o nią, aby jej nie stracić”.  

Na zakończenie uroczystości cała społeczność szkolna oraz przybyli goście otrzymali słodki poczęstunek, czyli ciasteczka w naszych barwach narodowych upieczone przez przewodniczącą Rady Rodziców.  

Kontynuacją szkolnej uroczystości był udział naszego pocztu sztandarowego w gminnych obchodach Narodowego Dnia Niepodległości, które odbyły się jedenastego listopada w Mircu.  

Tekst: Iwona Cholewińska 

Foto: Ewelina Śpiewak 

Dodaj do zakładek Link.