OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach na rok szkolny 2023/2024. 

 W Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego rekrutacja do oddziału przedszkolnego obejmuje dzieci ur. w latach: 2017r., 2018r.,2019r.  z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci 6-cio letnie, objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz te, które kontynuują naukę w oddziale. 

HARMONOGRAM 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
 1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  2 – 23 marca 2023r. 
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.   25 marca – 1 kwietnia 2023r. 
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.   4 kwietnia 2023r. 

Wnioski w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 13:00. lub w wersji elektronicznej ze strony www.sposiny.pl , zakładka dokumenty. 

Wypełnione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie do sekretariatu szkoły. 

UWAGA 

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym składają „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”.  

Dodaj do zakładek Link.