ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ 👩‍🎓

Dziś w środę 19 października w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość pasowania na uczniów naszej szkoły pierwszoklasistów. Zostali do niej przygotowani przez swoją wychowawczynię Małgorzatę Cichocką. Po przywitaniu przez p. dyrektor Zofię Siwiec zebranych gości, uczniowie z I klasy także powitali wszystkich i zaprosili na swój występ. Przy dźwiękach muzyki i pięknych piosenkach przedstawili swoją klasę i pod hasłem ,, Jesteśmy już uczniami” zaprezentowali to, czego już nauczyli się w szkole.  

Pani dyrektor po występie pierwszaków wraz z całą społecznością szkolną stwierdziła, że uczniowie są gotowi złożyć uroczyste ślubowanie i mogą zostać pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach. Do aktu pasowania włączyli się przedstawiciele rodziców I klasy prosząc o pasowanie swoich dzieci na uczniów. Po zakończonej uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od  rodziców, zaproszonych gości i swoich koleżanek i kolegów z innych klas. Po uroczystości zostali  zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

TEKST: M. Cichocka 

FOTO: Ewelina Śpiewak, M. Wiśnios

Dodaj do zakładek Link.