ŚWIĘTO KONTYTUCJI

KONSTYTUCJA – WAŻNA RZECZ!  Takie hasło przyświecało akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Patriotyczny program obejrzeli uczniowie oraz przybyli do szkoły rodzice. Młodzi artyści przypomnieli trudną sytuację ojczyzny pod koniec XVIII wieku, tragedię I rozbioru oraz znaczenie konstytucji uchwalonej w maju 1791 roku. Zwrócono uwagę na doniosłą rolę, jaką ustawa zasadnicza odgrywa w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli.  Nie zapomniano również o Święcie Pracy (1 maja) i Dniu Flagi Państwowej (2 maja). Recytatorskim i wokalnym występom towarzyszyła multimedialna prezentacja. Akademię przygotowali uczniowie klas starszych pod kierunkiem dyrektor Zofii Siwiec, Iwony Ankurowskiej, Anety Stasiak, Ewy Nowak i Jacka Królaka.

Tekst: Jacek Królak

Zdjęcia: Iwona Cholewińska

Dodaj do zakładek Link.