WIELKANOCNE PALMY

Pielęgnowaną od lat w naszej szkole tradycją jest wykonywanie przez uczniów dużych i barwnych świątecznych palm (czuwa nad tym katechetka Dorota Fituch). Nie inaczej było i w tym roku. W Niedzielę Palmową dzieci przyniosły je do parafialnego kościoła. Palmy zostały poświęcone przez księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka i stanowią ozdobę świątyni.

Tekst: Jacek Królak

Foto: Dorota Fituch

Dodaj do zakładek Link.