UWAGA! NAUKA ZDALNA

Szanowni Rodzice! 
Informuję, że od 26 października b.r. (poniedziałek) do odwołania, zajęcia dla klas IV – VIII odbywać się będą w trybie zdalnym. 

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z poniższymi zasadami: 

  • Nauka od poniedziałku 26.10. będzie odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji 
  • Uczeń w trakcie lekcji ma obowiązek być zalogowany na szkolnej platformie edukacyjnej
  • Nieobecność na lekcji musi być usprawiedliwiona przez opiekuna prawnego w e-dzienniku
  • Każda lekcja będzie trwała nie dłużej niż 30 minut
  • W przypadku problemów technicznych materiały edukacyjne zamieszczone zostaną na szkolnej platformie edukacyjnej MS TEAMS
  • W razie problemów technicznych (awaria komputera) lub innych pytań związanych z nauką zdalną np. konsultacji proszę o kontakt z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu lub dyrektorem  

                                                                                                                                              Zofia Siwiec 

Dyrektor SP Osiny 

Dodaj do zakładek Link.