ZDALNE NAUCZANIE RÓWNIEŻ W KLASACH I-III

Szanowni Państwo!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 z późniejszymi zmianami –  do dnia 29 listopada 2020 r. wydłużony zostaje  okres nauki zdalnej dla uczniów kl. IV – VIII oraz wprowadzone jest nauczanie zdalne dla uczniów kl. I-III (od poniedziałku 9 listopada do 29 XI 2020r.)

Bez zmian pracuje oddział przedszkolny. 

Oficjalną platformą do nauki zdalnej pozostaje komunikator Microsoft TEAMS. Bieżące informacje dla uczniów i rodziców zamieszczane będą w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do wychowawców. 

Zofia Siwiec 

Dyrektor SP Osiny 

Dodaj do zakładek Link.