WRACAMY DO SZKOŁY!

W poniedziałek 31 stycznia b.r. wracamy do nauki po feriach zimowych. 

Sprawdźmy aktualny plan zajęć, który obowiązuje w II semestrze bieżącego roku szkolnego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 stycznia 2022r. uczniowie z oddziału “0” oraz kl. I – IV wracają do nauki w formie stacjonarnej natomiast uczniowie kl. V – VIII w formie zdalnej. 
Przypominamy, że w związku ze stanem pandemii związanej z wirusem COVID-19 do szkoły mogą przychodzić uczniowie bez widocznych objawów chorobowych. 
Nauka zdalna odbywać się będzie na szkolnej platformie edukacyjnej opartej na narzędziach pakietu MICROSOFT OFFICE 365, komunikacja z rodzicami, tak jak dotychczas prowadzona będzie za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Dodaj do zakładek Link.