WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W szkole dostępna jest lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach na rok szkolny 2022/2023. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły. 

Dodaj do zakładek Link.