UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH

       Doczekaliśmy się! 16 października miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowych przy naszej szkole. W słoneczny poranek zebrali się na nich wszyscy uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami. Na wspólne świętowanie przybyli również : wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, przewodnicząca Rady Gminy Mirzec Agnieszka Idzik-Napiórkowska, radni z Osin – Jan Zawisza i Marcin Driański, sołtys Roman Stompór, przewodniczący rady sołeckiej Roman Sobczyk, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik, ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk oraz przewodnicząca rady rodziców Iwona Olesińska. Gości oraz szkolną społeczność powitała serdecznie dyrektor Zofia Siwiec. Następnie głos zabrał wójt Mirosław Seweryn, który przypomniał historię powstania obiektu i wyraził przekonanie, że nowy kompleks sportowy przyczyni się do podniesienia kondycji fizycznej uczniów oraz pozwoli im na rozwijanie sportowych pasji. Pogratulował również dotychczasowych sukcesów siatkarskich, odnoszonych nawet na arenie ogólnopolskiej. Po uroczystym przecięciu wstęgi,  ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk poświęcił nowe obiekty sportowe. Nie zabrakło prezentów. Zestawy piłek przekazali uczniom wójt Mirosław Seweryn, pani Agata Binkowska oraz radny Jan Zawisza. Szkolna  młodzież wręczyła gościom bukiety kwiatów i podziękowała za piękne boiska. Nadeszła wreszcie pora by je wypróbować! Mini mecze siatkarskie z naszymi uczniami rozegrali samorządowcy: Mirosław Seweryn, Jan Zawisza i Marcin Driański. Następnie między słupkami  bramki na boisku piłkarskim stanął Jan Zawisza, a pierwszy celny strzał z rzutu karnego oddał wójt. Do sportowej zabawy przyłączyli się wszyscy uczniowie, dla których Sławomir Oleksak przygotował wiele gier i zabaw ruchowych.

Tekst: Jacek Królak

Foto: Aneta Stasiak

Dodaj do zakładek Link.