UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA PRACOWNI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ

     Uczniowie będą w niej poznawać nowe technologie pozwalające skutecznie chronić środowisko naturalne. Pracownię oddano do użytku 17 października. Na uroczystość przybyli powitani przez dyrektor Zofię Siwiec goście: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Ryszard Gliwiński – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Piotr Berentowicz – dyrektor do spraw edukacji w WFOŚiGW, Jan Zawisza – radny z Osin i wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirzec, Agata Mundzik – kierownik Centrum Usług Wspólnych, Iwona Olesińska – przewodnicząca rady rodziców, panie z zaprzyjaźnionego Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki” oraz rodzice uczniów. Wójt Mirosław Seweryn podziękował przedstawicielom WFOŚiGW w Kielcach za wsparcie finansowe oraz Janowi Zawiszy za usilne starania, które podejmował, by inwestycja doszła do skutku. Dyrektor Zofia Siwiec zapytała uczniów, dlaczego ważne jest dbanie o czystość środowiska naturalnego. Otrzymała wiele wyczerpujących odpowiedzi. Pięknie zaprezentowali się uczniowie klasy pierwszej, którzy pod kierunkiem Ewy Nowak z ogromnym zaangażowaniem uczyli starszych kolegów i koleżanki, jak właściwie segregować odpady. Następnie uczniowie z klasy szóstej i siódmej mogli po raz pierwszy przetestować otrzymany sprzęt. W grupach sporządzali preparaty do oglądania pod mikroskopem, odkwaszali glebę, filtrowali zanieczyszczoną wodę i budowali model samochodu napędzanego wodorem. Zajęcia prowadziła Aneta Stasiak, a pracę młodych ekologów obserwowali zaproszeni goście. Podczas pierwszej lekcji uczniowie skorzystali tylko z części wyposażenia nowej pracowni. W jego skład wchodzi wiele zestawów prezentujących proekologiczne rozwiązania. Są to między innymi: ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, zestawy do uzyskiwania energii ze słonej wody i uzyskiwania energii termalnej, turbiny – wiatrowa i wodna, mierniki prędkości wiatru i promieniowania UV, pakiety do badania składu wody oraz zanieczyszczeń gleby, lornetki, termometry, waga oraz aparat fotograficzny. Do pracowni zakupiono też nowe meble i tablicę. Bardzo ważną częścią wyposażenia jest czujnik jakości powietrza. Zostanie on zamontowany na budynku szkoły, a mieszkańcy Osin będą mogli on-line sprawdzać aktualny stan powietrza w swojej miejscowości.

Tekst: Jacek Królak

Foto: Ewelina Śpiewak

Dodaj do zakładek Link.