DRODZY UCZNIOWIE!

Prosimy, aby ten czas wykorzystać pożytecznie. Zachęcamy do utrwalania zdobytej dotychczas wiedzy poprzez ćwiczenia interaktywne dostępne min. na: https://learningapps.org/ https://quizizz.com/ https://kahoot.com/ https://epodreczniki.pl/szukaj?format=e-podrecznik https://szaloneliczby.pl https://www.matzoo.pl/ Uczniom klasy VIII polecamy: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ Wasi nauczyciele