SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z rozporządzenie MEN z dn. 20.03.2020r. zajęcia w szkołach zawieszone są do dn. 10 kwietnia 2020r. Od dnia 25 marca 2020r. nauczanie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach zajęcia prowadzone będą na platformie Microsoft Teams oraz z… Continue reading