ZNAM LEKTURY SZKOLNE

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie klas I-VIII rywalizowali ze sobą w konkursie dotyczącym sprawdzenia ich wiedzy ze znajomości omawianych lektur szkolnych. Celem tego turnieju była popularyzacja czytelnictwa i lektur szkolnych oraz kształtowanie przez uczniów umiejętności selekcji potrzebnych informacji.   W każdej klasie zostali wyłonieni zwycięscy oraz laureaci drugich i trzecich… Continue reading

„GUSTAW KWIECIŃSKI NAUCZYCIEL, SPOŁECZNIK I NASZ PATRON”

Trzydziesty maja w tym roku był w naszej szkole szczególnie wyjątkowy. Pierwszym powodem było świętowanie 19. rocznicy nadania naszej szkole imienia Gustawa Kwiecińskiego, drugim obchodzony akurat tego dnia w naszej szkole „Dzień Nauki”.   Uroczystości rozpoczęły się od zabrania głosu przez panią dyrektor Zofię Siwiec, która przywitała przybyłych gości: Wójta Gminy… Continue reading